Forside

Emblem-star.svg
Ugens artikel
Rug-Hejre
Hejre (Bromus) er en slægt i græs-familien. Det er topgræsser, det vil sige at blomsterstanden er en klase med stilkede småaks (topformet). Bladskederne er sammenvoksede i randen og af den grund rørformede, og den oprette top har relativt store, æg-lancetformede småaks, der som oftest er stakbærende. De stakbærende inderavner (blomstens dækblade, også kaldet lemma) har sammenløbende nerver i spidsen (der skal anvendes en stærk lup) og stakken begynder subapikalt, dvs. ikke fra spidsen af dækbladet, men fra dets ryg.(Læs mere..)
Norway-sweden2.svg
Dagens skandinaviske artikel
Villan där konferensen hölls, är sedan 1992 en minnes- och utbildningsplats.

Wannseekonferensen var en konferens mellan representanter för NSDAP och SS och som ägde rum den 20 januari 1942 i Wannsee, en förort till Berlin. Konferensen hade sammankallats och leddes av SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, chef för Nazitysklands säkerhetsministerium. Heydrich ville informera de närvarande att han av riksmarskalk Hermann Göring i juli 1941 hade givits i uppdrag att leda och genomföra ”den slutgiltiga lösningen” (av judefrågan).

Konferensens huvudsyfte var inte att fatta beslut om Förintelsen – detta beslut hade redan tagits, då massmordet i de av Nazityskland ockuperade områdena i öst redan påbörjats – utan att organisera deportationen och förintandet av den judiska befolkningen. De judar, som var i stånd att arbeta, skulle tvångsrekryteras till uppförandet av omfattande vägprojekt i öst. Heydrich räknade med att tvångsarbetarna med tiden skulle dö av utmattning. De judar som bedömdes som arbetsodugliga skulle dödas.

Byggnaden, i vilken konferensen hölls, hyser sedan 1992 ett museum över Förintelsen. Läs mer
Internet-web-browser.svg
Aktuelle begivenheder
Coronaviruspandemien • Minkkommissionen
JWST spacecraft model 2.png
Image-x-generic.svg
Dagens billede
Berkenzwam (Piptoporus betulinus) op afgebroken berkentak in een natuurlijk biotoop 03.jpg
Birkesporesvamp (Fomitopsis betulina ) på en afbrækket birkegren.

Sprog