Minkkommissionen

Ambox currentevent.svgDenne artikel beskriver en aktuel begivenhed
Informationerne kan blive ændret hurtigt, som begivenheden skrider frem.

Minkkommissionen (formelt Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink) er den af Folketinget den 23. april 2021 nedsatte granskningskommission til at undersøge minksagen.[1][2] Granskningskommissioner er en ny undersøgelsesform med parlamentarisk forankring. Granskningskommissionens medlemmer består af landsdommer Michael Kistrup (formand), professor Helle Krunke fra Københavns Universitet og advokat Ole Spiermann fra firmaet Bruun & Hjejle. Efter indstilling fra kommissionens formand, blev advokat Jakob Lund Poulsen udpeget som udspørger i maj 2021.[3] Minkkommissionen forventes at aflægge beretning i juni 2022.[4]

BaggrundRediger

I efteråret 2020 rapporterede Statens Serum Institut om et tidsmæssigt sammenfald mellem lokal forekomst af smitte blandt mink og mennesker i Nordjylland, og beskrev i den forbindelse en række virusvarianter heriblandt en virusvariant af instituttet kaldet cluster 5.[5] Den 3. november 2020 leverede instituttet en risikovurdering, hvori et foreløbigt forsøg med cluster 5-virusvarianten beskrevet på 1½ side,[6] er lagt til grund for en vurdering omkring effekten af fremtidige covid-19 vacciner, og hvori instituttet som konklusion vurderer, at[7]

  En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.  

Om aftenen den 3. november 2020 blev der afholdt møde i regeringens koordinationsudvalg. På mødet deltog bl.a. ministrene og departementcheferne for Statsministeriet, Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Skatteministeriet, Sundheds- og -Ældreministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, fra Justitsministeriet deltog kun departementchefen da justitsministeren var syg.[8][9] På mødet besluttes det, at alle mink skal aflives. "Beslutningen følger ikke de to indstillinger i materialet, men følger målet i en Operationsplan (BN 284). Operationsplanen var bilag til coveret."[10] "I aktdetaljerne er planen benævnt ”Nødplan”."[11]

Den 4. november 2020 holdt statsminister Mette Frederiksen pressemøde.[12] På pressemødet udtalte statsministeren, at "Den muterede virus – via mink – kan indebære den risiko, at den kommende vaccine ikke kommer til at virke, som den skal." med henvisning til det foreløbige forsøg med cluster 5-virusvarianten.[12] Statsministeren udmeldte, at alle mink skal aflives samt at "så iværksættes der nu en nødplan for aflivning, som håndteres i regi af Den nationale operative stab under politiets kommando og med bistand fra Forsvaret, fra Beredskabsstyrelsen og fra Hjemmeværnet."[12]

"BN 284 iværksættes den 6. november 2020 kl. 18.06."[10] Samme dag udstedes ordren om at alle mink skal aflives til minkavlerne i skriftlig form.[13][14] At der bl.a. manglede lovhjemmel til at kunne kræve mink uden for smittezonerne aflivet blev offentligt tilkendegivet efter den 7. november 2020.[15][16]

Folketingets udvalg for forretningsorden besluttede den 11. november 2020 at en uvildig undersøgelse af minksagen skulle finde sted.[17] Et politisk flertal enedes den 10. december 2020 om at få etableret en ny undersøgelsesform kaldet en granskningskommision samt at få minksagen undersøgt ved hjælp af en sådan.[18] Den 23. april 2021 nedsatte Folketinget Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink eller Minkkommissionen.[1]

KommissoriumRediger

Granskningskommissionen har ifølge Kommissorium for en granskningskommission om sagen om aflivning af mink til opgave at:[1]

  undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb og for alle relevante myndigheders og ministres handlinger og involvering i beslutningen og udførelsen af beslutningen om, at alle mink i Danmark som led i indsatsen til bekæmpelse af covid-19 straks skulle aflives  

Kommissionen skal fokusere særligt på de 14 dage op til pressemødet, hvor beslutningen blev meddelt offentligheden samt, hvordan ministrene og andre relevante personer reagerede, da de blev bekendt med, at der var problemer med en manglende lovhjemmel. Endvidere skal foretages en selvstændig vurdering af om der var lovhjemmel til at træffe beslutningen og om nogen kan drages til ansvar for forløbet. "Granskningskommissionen skal dog ikke foretage retlige vurderinger til belysning af spørgsmålet om ministres ansvar," Kommissionen skal ikke inddrage det sundheds- eller veterinærfaglige grundlag for at træffe beslutningen.[1]

Den 19. november 2021 vedtog Folketingets Granskningsudvalg et tillægskommissorium, hvorefter kommissionen skal undersøge politiets brug af et action card, som de talte ud fra når de ringede til minkavlere med oplysning om, at mink skulle aflives. Det skal undersøges af hvem og hvorfor det blev besluttet, at politiet skulle kontakte minkavlerne uden for smittezonerne og hvem der besluttede at udarbejde action cardet og hvornår.[19]

Kommissionens undersøgelserRediger

Efter kommissionens indledende arbejde med gennemgang af omkring en million dokumenter,[20] påbegyndte kommissionen afhøringer af vidner den 7. oktober 2021.[21] Oprindeligt blev 61 personer indkaldt til at afgive forklaring, afsluttende med statsminister Mette Frederiksen den 9. december 2021.[21] Sidenhen er også erhvervsminister Simon Kollerup og udenrigsminister Jeppe Kofod blevet indkaldt.[22][23] Afhøringerne foregår på Retten på Frederiksberg.

I forbindelse med afhøringen af en række embedsmænd blev der fremlagt en række sms'er, hvor statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen har tilkendegivet, at sagen kan "være livsfarlig" for regeringen og opfordrer til, at Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet påtager sig ansvaret.[24] I forlængelse heraf udtrykte kommissionen ønske om, at sms'er, der var blevet slettet på blandt andre Bertelsens og statsministerens telefoner, bliver gendannet.[25] Mette Frederiksen havde overfor flere medier nægtet at svare på spørgsmålet om, hvornår og hvordan den automatiske sletning blev besluttet. På et pressemøde den 3. november oplyste hun, at sletningen startede senest i sommeren 2020 efter rådgivning fra Barbara Bertelsen, hvilket denne bekræftede, da hun blev afhørt den 18. november 2021.[26][27] Politiet forsøgte efterfølgende at genskabe de slettede sms'er, men meddelte den 15. november 2021 til regeringen at det ikke var lykkedes.[28] Et resultat Mette Frederiksen besuttede at vente med at offentligøre til den 17. november 2021, dagen efter kommunalvalget.[29][30][31]

Flere embedsmænd tilkendegav ved afhøringerne, at de klart havde advaret om, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet.[24][32] Statsministeriets bisiddere fremsendte som modsvar en redegørelse til kommissionen, hvori de tilkendegav, at loven om hold af dyr kan være lovligt hjemmel for aflivningen af alle mink.[33]

Den 13. november bevidnede to embedsmænd over for kommissionen," at Fødevareministeriet havde tilkendegivet, at "en total nedslagtning inklusive af alle avlsdyr, vurderes at være fatal for branchen".[34] Angiveligt blev denne vurdering støttet af Justitsministeriet og sendt "opad i systemet".[34] Barbara Bertelsen forklarede ved afhøringen den 18. november, at hun havde fået en sætning slettet i oversigtsmaterialet (det såkaldte cover), fordi "fatalt" ikke er en faglig vurdering.[26][27] Hun forklarede ligeledes, at hun ikke havde set et bilag, der satte tvivl om lovhjemlen, fordi bilaget var fremsendt få minutter før det møde i koordinationsudvalget, hvor beslutningen blev truffet. Selv blev hun først gjort opmærksom på justitsministeriets vurdering 3 dage senere.[27]

Afhøringen af Magnus Heunicke viste, at sundhedsministeren havde taget håndskrevne notater fra mødet i koordinationsudvalget, hvor beslutningen om at alle mink skulle aflives, blev taget. Han forklarede blandt andet, at Johan Legarth havde indledt mødet med at hævde, at Statens Serum Institut havde tilkendegivet, at alle mink skulle aflives af hensyn til folkesundheden.[35] Dette notat blev modsagt af statsministerens stabschef, Martin Justesen, som ikke havde opfattet, at Legarth havde udtalt dette, og han tilføjede, at det ville være meget usædvanligt, hvis en embedsmand indledte et sådant møde med at fremlægge en konklusion.[36]

Statsminister Mette Frederiksen blev afhørt den 9. december. Hun understregede, at der ikke var nogen, som på mødet den 3. november 2020 havde nævnt den manglende lovhjemmel, og at dette var en fejl. Hun ville dog ikke bebrejde nogen, fordi der ifølge hendes opfattelse vil blive begået fejl i krisesituationer.[37]

I 2022 er der indtil videre planlagt afhøringer frem til udgangen af januar, hvor bl.a. Rigspolitichefen skal i vidneskranken.[38]

ReaktionerRediger

Kort efter, at beslutningen blev taget, blev der af flere juraprofessorer rejst kritik af, at beslutningen ikke havde den fornødne lovhjemmel, og den blev omtalt som et brud på Grundloven.[39][40][41]

Ligeledes støttede partierne i oppositionen et borgerforslag om, at der skal rejses en rigsretssag mod Mette Frederiksen, selv om kommisionsundersøgelsen endnu ikke var afsluttet.[24]

Sms'er med relevans for sagsbehandling blev af jurister betegnet som omfattet af journaliseringspligten. Manglende journalisering af relevante dokumenter er et brud på offentlighedsloven.[25]

Se ogsåRediger

Minksagen

ReferencerRediger

 1. ^ a b c d Udvalget for Forretningsordenen; Granskningsudvalget (23. april 2021). "Kommissorium for en granskningskommission om sagen om aflivning af mink" (PDF). Folketinget.
 2. ^ Minkene kan give Mette Frederiksen en ubehagelig vinter – men næppe med de følger, som oppositionen drømmer om, Martine Amalie Kragh i Information, 16. oktober 2021
 3. ^ Udspørger udpeget til Granskningskommissionen; hentet fra Folketingets hjemmeside 12. november 2021.
 4. ^ Kistrup, Michael (13. december 2021). "Brev til Granskningsudvalget om forlængelse fra Michael Kistrup, formand for kommissionen" (PDF). Folketinget. Hentet 28. december 2021. Kommissionen forventer at afgive beretning i juni måned 2022.
 5. ^ "MFVM har anmodet SUM om en risikovurdering ift. human sundhed, hvis minkavlere efter aflivning af smittede dyr eller pelsning i 2020-sæsonen, fortsætter minkproduktionen ind i 2021 som normalt. Der er alene brug for en vurdering af risiko, ikke forslag til mulige løsninger. (Bilag 1)" (PDF). Statens Serum Institut. 3. november 2020.
 6. ^ "Assessing cross-neutralization activity for SARS-CoV-2 spike mutants" (PDF). Statens Serum Institut. 2. november 2020.
 7. ^ "MFVM har anmodet SUM om en risikovurdering ift. human sundhed, hvis minkavlere efter aflivning af smittede dyr eller pelsning i 2020-sæsonen, fortsætter minkproduktionen ind i 2021 som normalt. Der er alene brug for en vurdering af risiko, ikke forslag til mulige løsninger" (PDF). Statens Serum Institut. 3. november 2020.
 8. ^ Janus Østergaard, Jonas Sahl og Kristian B. Larsen (13. november 2020). "Cand.lur: Topjurister snorksov i minkskandale". Ekstra Bladet.
 9. ^ Jacob Friberg og Anders Leonhard (11. november 2020). "B.T. afslører: Mette F. havde ansvaret for beslutning om ulovlig ordre". B.T.
 10. ^ a b Claus Guldager (14. oktober 2021). "Sammenfatning af beretning om undersøgelse af politiets brug af actioncards i Minksagen" (PDF).
 11. ^ Claus Guldager (8. oktober 2021). "Beretning om undersøgelse af politiets brug af actioncards i Minksagen" (PDF).
 12. ^ a b c "Pressemøde den 4. november 2020". Statsministeriet. 4. november 2020.
 13. ^ "Brev til minkavlere, 6. november 2020 (L 77 - svar på spm. 142 om brevet sendt til minkavlerne den 6. november 2020)" (PDF). Fødevarestyrelsen. 6. november 2020.
 14. ^ Torsten Cordes (10. november 2020). "Her er brevet med den ulovlige ordre". Berlingske.
 15. ^ Steffen Nyboe McGhie og Selin Türker (8. november 2020). "Regeringen vil slå alle landets mink ned, men har endnu ikke lovgivningen på plads". Berlingske.
 16. ^ "Redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet" (PDF). Miljø- og Fødevareministeriet. 18. november 2020.
 17. ^ Kristine Korsgaard (11. november 2020). "Folketingsudvalg sætter gang i uvildig undersøgelse af minksagen". Altinget.
 18. ^ Jørgensen, Anna Sol (10. december 2020). "Minksagen kan nu undersøges af en ny kommission, der kan indkalde både ministre og embedsfolk som vidner". DR Nyheder.
 19. ^ Udvalget for Forretningsordenen; Granskningsudvalget (19. november 2021). "Tillægskommissorium af 19. november 2021 for Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink" (PDF). Folketinget. Hentet 19. november 2021.
 20. ^ Mink: Det ved vi efter seks dages afhøringer; fra nordtinget.dk, hentet den 12. november 2021.
 21. ^ a b Nu begynder granskningen af aflivningen af 15-17 millioner mink. Her er dét, vi mangler svar på Bo Elkjær i Information, 7. oktober 2021
 22. ^ Ritzau (29. oktober 2021). "Simon Kollerup skal afhøres af Minkkommissionen". TV MIDTVEST. Hentet 30. november 2021.
 23. ^ Ritzau (18. november 2021). "Sjette minister i vidneskranken: Minkkommission indkalder Kofod". B.T. Hentet 30. november 2021.
 24. ^ a b c Lars Trier Mogensen: Minkskandalen kan udvikle sig livsfarligt for Mette Frederiksen, Information, 23. oktober 2021
 25. ^ a b Manglende sms’er i minksag kan være brud på offentlighedsloven, Kristeligt Dagblad 27. oktober 2021
 26. ^ a b Efter afhøringen af Barbara Bertelsen er der stadig ingen klare beviser mod Statsministeriet, Martine Amalie Krogh i Information 19. november 2021
 27. ^ a b c Barbara Bertelsen om centralt bilag: »Jeg læser det stadig sådan, at der ikke står, at der ikke er hjemmel til aflivning af alle mink«, Politiken 19- november 2021
 28. ^ https://www.bt.dk/samfund/regeringen-naegter-at-oplyse-om-sms-beskeder-er-genskabt
 29. ^ https://nyheder.tv2.dk/2021-11-17-politiet-kan-ikke-genskabe-sms-beskeder-fra-statsministeriet-og-mette-frederiksen
 30. ^ https://www.seoghoer.dk/nyheder/mette-frederiksen-besluttede-udskyde-sms-nyt
 31. ^ https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/professor-intet-juridisk-problem-fortaelle-om-smser-tidligere
 32. ^ Topfolk i Justitsministeriet var "oprigtigt i tvivl" om hjemmel, men stålsat retschef gav sig ikke. DR, 5. november 2021. Hentet 12. november 2021.
 33. ^ Statsministeriets bisiddere betvivler, at det overhovedet var ulovligt at slå minkene ihjel, Information 30. oktober 2021
 34. ^ a b Persongalleri: Minkkommissionen bevæger sig tættere på den ulovlige ordre, Politiken 14. november 2021.
 35. ^ Få dage før sin afhøring har Magnus Heunicke afleveret håndskrevne noter om forløb med aflivning af alle mink. AvisenDk 26. november 2021
 36. ^ Martin Justesen holdt regeringens linje og blev »mistænkeliggjort« af kommissionen, Information 4. december 2021
 37. ^ Ritzau (9. december 2021). "Mette Frederiksen: Nogen skulle have advaret inden aflivning af mink". Fyens Stfftstidende.
 38. ^ "Afhøringer". Minkkommissionens hjemmeside.
 39. ^ Korsgaard, Kristine (10. november 2020). "Dagens overblik: Minkordre var i strid med grundloven, men støttepartier giver afdæmpet kritik". Altinget. Hentet 23. november 2020.
 40. ^ Ritzau (24. november 2020). "Juraprofessorer: Her blev ordren om aflivning af mink ulovlig". Nordjyske. Det Nordjyske Mediehus. Hentet 23. august 2021.
 41. ^ Dam, Philip Sune (28. november 2020). "Juraprofessorer: Grundloven blev brudt i minksag. Og de peger ikke kun på én regel". Berlingske. Berlingske Media. Hentet 23. august 2021.

Eksterne henvisningerRediger

Minkkommissionens hjemmeside